ยินดีต้อนรับสู่ โลกแห่งความรู้ GTR :: ความสำเร็จอยู่ไม่ไกล เราพร้อมติดปีกให้คุณ    
   
Home   About   Vision   Mission   Core Network   Editor   Course   Webboard   Classified   Contact us  
General   Management   HRD   Marketing   Leadership   Leisure & Style   Finance & Accounting   Book Review   Gadget    
     
 
 
 
Member Login
   
Username :
Password :
 
Forgot Password? :Click
::Sign Up ::
 
     
 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
General
Management
HRD
Marketing
Leadership
Leisure & Style
Finance & Accounting
Book Review
Gadget
Education
 
 
 
   
 
 
 
 
 
สัมมนา ธนาคารออมสิน @ Ramada Plaza Menam Riverside
 
HRD ของธนาคารออมสิน ชี้แจงรายละเอียด
 
HRD ของธนาคารออมสิน ชี้แจงรายละเอียด
HRD กล่าวต้อนรับและ แจ้งรายละเอียดต่าง ๆ
ทำ Pre-test ก่อนรับฟังการบรรยาย
ร่วมกิจกรรมภายในห้อง
มอบรางวัลกับผู้ร่วมกิจกรรมดีเด่น
การทำ Case Study
ระดมความคิดทำ Case วางแผนการผลิต ก่อนปล่อยสินเชื่อ
เฉลย Case การทำอสังหาริมทรัพย์
บรรยากาศภายในห้องสัมมนา
บรรยากาศภายในห้องอบรมวันที่ 2 ค่ะ
ร่วมระดมความคิดทำ Case กระบวนการผลิต
 
 
 
   
 
Copyright © 2008 GTR Training and Seminar Co.,Ltd. All Rights Reserved.
99/1 3rd Fl. Langsuan Rd., Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand
Tel  : (66) 2652 1463 - 4  Fax : (66) 2652 1465  Email : info@gtr.co.th