ยินดีต้อนรับสู่ โลกแห่งความรู้ GTR :: ความสำเร็จอยู่ไม่ไกล เราพร้อมติดปีกให้คุณ    
   
Home   About   Vision   Mission   Core Network   Editor   Course   Webboard   Classified   Contact us  
General   Management   HRD   Marketing   Leadership   Leisure & Style   Finance & Accounting   Book Review   Gadget    
     
 
 
 
Member Login
   
Username :
Password :
 
Forgot Password? :Click
::Sign Up ::
 
     
 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
General
Management
HRD
Marketing
Leadership
Leisure & Style
Finance & Accounting
Book Review
Gadget
Education
 
 
 
   
 
 
 
 
 
สัมมนา ธนาคารออมสิน @ โรงแรมเดอะ แกรนด์ อยุธยา บางกอก ( 22 รุ่น )
 
HRD GSB
เจ้าหน้าที่ HRD แนะนำระเบียบการต่าง ๆ ของธนาคารในการเข้ารับการอบบรม และเรื่องอื่น ๆ ของการเข้ารับการอบรมครั้งนี้ค่ะ
 
HRD GSB
HRD GSB
MC กล่าวต้อนรับ
MC GTR
ภาพบรรยากาศภายในห้องสัมมนา
ภาพบรรยากาศภายในห้องสัมมนา
ภาพบรรยากาศภายในห้องสัมมนา
ภาพบรรยากาศภายในห้องสัมมนา
ลีลาการบรรยายของวิทยากร
ลีลาท่าทางในการบรรยายของวิทยากร
ศาสตราจารย์ ดร.เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฎ์
วิทยากร อาจารย์วรมัย ตุงคะสมิต
วิทยากร อาจารย์พีรเชฐ รอดเหตุภัย
 
 
 
   
 
Copyright © 2008 GTR Training and Seminar Co.,Ltd. All Rights Reserved.
99/1 3rd Fl. Langsuan Rd., Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand
Tel  : (66) 2652 1463 - 4  Fax : (66) 2652 1465  Email : info@gtr.co.th