ยินดีต้อนรับสู่ โลกแห่งความรู้ GTR :: ความสำเร็จอยู่ไม่ไกล เราพร้อมติดปีกให้คุณ    
   
Home   About   Vision   Mission   Core Network   Editor   Course   Webboard   Classified   Contact us  
General   Management   HRD   Marketing   Leadership   Leisure & Style   Finance & Accounting   Book Review   Gadget    
     
 
 
 
Member Login
   
Username :
Password :
 
Forgot Password? :Click
::Sign Up ::
 
     
 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
General
Management
HRD
Marketing
Leadership
Leisure & Style
Finance & Accounting
Book Review
Gadget
Education
 
 
 
   
 
 
 
 
 
HRD
>> LEAN กับการพัฒนาองค์การ
  Posted By  : พัฒนะ  มรกตสินธุ์
  3/31/2009 8:38:17 AM
   
>> 6 Skills ของคนทำงานในอนาคตเพื่อเป็น Knowledge Worker
  Posted By  : พัฒนะ  มรกตสินธุ์
  3/24/2009 2:18:29 AM
   
>> วิกฤตทางปัญญา (Intellectual Capital Crisis)
  Posted By  : พัฒนะ  มรกตสินธุ์
  3/21/2009 1:41:19 AM
   
>> อยากก้าวหน้าไหม? ต้อง... “กูซ่า” ในองค์การ
  Posted By  : พัฒนะ  มรกตสินธุ์
  3/20/2009 1:44:41 AM
   
>> กำลังสำคัญขององค์การ
  Posted By  : พัฒนะ  มรกตสินธุ์
  3/15/2009 4:58:18 PM
   
>> อะไรคือพลังในการทำงาน
  Posted By  : พัฒนะ  มรกตสินธุ์
  3/11/2009 1:39:06 AM
   
>> เก็บตก งาน Go Training Talk
  Posted By  : พัฒนะ  มรกตสินธุ์
  3/4/2009 5:03:33 PM
   
>> ภาพรวมของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  Posted By  : พัฒนะ  มรกตสินธุ์
  3/2/2009 11:46:48 PM
   
>> รับพนักงานใหม่...เพื่ออะไร
  Posted By  : พัฒนะ  มรกตสินธุ์
  1/30/2009 1:00:02 PM
   
>> องค์การแห่งความสุข
  Posted By  : พัฒนะ  มรกตสินธุ์
  1/25/2009 12:05:57 PM
   
>> พลังแห่งการถ่ายทอด
  Posted By  : พัฒนะ  มรกตสินธุ์
  1/25/2009 12:07:10 AM
   
>> The BMS of Service
  Posted By  : พัฒนะ  มรกตสินธุ์
  1/13/2009 1:34:18 PM
   
>> วิธีระดมมันสมอง (Brainstorming)
  Posted By  : พัฒนะ  มรกตสินธุ์
  12/18/2008 12:44:17 PM
   
>> ความสำคัญของความคิด
  Posted By  : พัฒนะ  มรกตสินธุ์
  11/28/2008 5:19:12 PM
   
>> ชีวิตคุณ...คุณต้องกำหนดเอง...
  Posted By  : พัฒนะ  มรกตสินธุ์
  11/25/2008 2:33:27 AM
   
>> คิดใหม่...โดนใจ...ได้สติ
  Posted By  : พัฒนะ  มรกตสินธุ์
  11/25/2008 2:04:55 AM
   
>> ความคิดนอกกรอบในองค์กร
  Posted By  : พัฒนะ  มรกตสินธุ์
  10/21/2008 5:59:24 PM
   
>> การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นทรัพยากรบุคคล
  Posted By  : พัฒนะ  มรกตสินธุ์
  10/20/2008 4:13:02 PM
   
>> ระเบิดพลังความคิด
  Posted By  : พัฒนะ  มรกตสินธุ์
  9/11/2008 5:55:27 PM
   
>> สิ่งที่เปลี่ยนใหม่ของการพัฒนาคน
  Posted By  : ดร.เรวัตร์  ชาตรีวิศิษฏ์
  7/21/2008 11:01:09 AM
   
 
 
 
   
 
Copyright © 2008 GTR Training and Seminar Co.,Ltd. All Rights Reserved.
99/1 3rd Fl. Langsuan Rd., Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand
Tel  : (66) 2652 1463 - 4  Fax : (66) 2652 1465  Email : info@gtr.co.th