ยินดีต้อนรับสู่ โลกแห่งความรู้ GTR :: ความสำเร็จอยู่ไม่ไกล เราพร้อมติดปีกให้คุณ    
   
Home   About   Vision   Mission   Core Network   Editor   Course   Webboard   Classified   Contact us  
General   Management   HRD   Marketing   Leadership   Leisure & Style   Finance & Accounting   Book Review   Gadget    
     
 
 
 
Member Login
   
Username :
Password :
 
Forgot Password? :Click
::Sign Up ::
 
     
 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
General
Management
HRD
Marketing
Leadership
Leisure & Style
Finance & Accounting
Book Review
Gadget
Education
 
 
 
   
 
 
 
 
 
HRD
>> LEAN กับการพัฒนาองค์การ
  Posted By  : พัฒนะ  มรกตสินธุ์
  31/3/2552 8:38:17
   
>> 6 Skills ของคนทำงานในอนาคตเพื่อเป็น Knowledge Worker
  Posted By  : พัฒนะ  มรกตสินธุ์
  24/3/2552 2:18:29
   
>> วิกฤตทางปัญญา (Intellectual Capital Crisis)
  Posted By  : พัฒนะ  มรกตสินธุ์
  21/3/2552 1:41:19
   
>> อยากก้าวหน้าไหม? ต้อง... “กูซ่า” ในองค์การ
  Posted By  : พัฒนะ  มรกตสินธุ์
  20/3/2552 1:44:41
   
>> กำลังสำคัญขององค์การ
  Posted By  : พัฒนะ  มรกตสินธุ์
  15/3/2552 16:58:18
   
>> อะไรคือพลังในการทำงาน
  Posted By  : พัฒนะ  มรกตสินธุ์
  11/3/2552 1:39:06
   
>> เก็บตก งาน Go Training Talk
  Posted By  : พัฒนะ  มรกตสินธุ์
  4/3/2552 17:03:33
   
>> ภาพรวมของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  Posted By  : พัฒนะ  มรกตสินธุ์
  2/3/2552 23:46:48
   
>> รับพนักงานใหม่...เพื่ออะไร
  Posted By  : พัฒนะ  มรกตสินธุ์
  30/1/2552 13:00:02
   
>> องค์การแห่งความสุข
  Posted By  : พัฒนะ  มรกตสินธุ์
  25/1/2552 12:05:57
   
>> พลังแห่งการถ่ายทอด
  Posted By  : พัฒนะ  มรกตสินธุ์
  25/1/2552 0:07:10
   
>> The BMS of Service
  Posted By  : พัฒนะ  มรกตสินธุ์
  13/1/2552 13:34:18
   
>> วิธีระดมมันสมอง (Brainstorming)
  Posted By  : พัฒนะ  มรกตสินธุ์
  18/12/2551 12:44:17
   
>> ความสำคัญของความคิด
  Posted By  : พัฒนะ  มรกตสินธุ์
  28/11/2551 17:19:12
   
>> ชีวิตคุณ...คุณต้องกำหนดเอง...
  Posted By  : พัฒนะ  มรกตสินธุ์
  25/11/2551 2:33:27
   
>> คิดใหม่...โดนใจ...ได้สติ
  Posted By  : พัฒนะ  มรกตสินธุ์
  25/11/2551 2:04:55
   
>> ความคิดนอกกรอบในองค์กร
  Posted By  : พัฒนะ  มรกตสินธุ์
  21/10/2551 17:59:24
   
>> การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นทรัพยากรบุคคล
  Posted By  : พัฒนะ  มรกตสินธุ์
  20/10/2551 16:13:02
   
>> ระเบิดพลังความคิด
  Posted By  : พัฒนะ  มรกตสินธุ์
  11/9/2551 17:55:27
   
>> สิ่งที่เปลี่ยนใหม่ของการพัฒนาคน
  Posted By  : ดร.เรวัตร์  ชาตรีวิศิษฏ์
  21/7/2551 11:01:09
   
 
 
 
   
 
Copyright © 2008 GTR Training and Seminar Co.,Ltd. All Rights Reserved.
99/1 3rd Fl. Langsuan Rd., Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand
Tel  : (66) 2652 1463 - 4  Fax : (66) 2652 1465  Email : info@gtr.co.th