ยินดีต้อนรับสู่ โลกแห่งความรู้ GTR :: ความสำเร็จอยู่ไม่ไกล เราพร้อมติดปีกให้คุณ    
   
Home   About   Vision   Mission   Core Network   Editor   Course   Webboard   Classified   Contact us  
General   Management   HRD   Marketing   Leadership   Leisure & Style   Finance & Accounting   Book Review   Gadget    
     
 
 
 
Member Login
   
Username :
Password :
 
Forgot Password? :Click
::Sign Up ::
 
     
 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
General
Management
HRD
Marketing
Leadership
Leisure & Style
Finance & Accounting
Book Review
Gadget
Education
 
 
 
   
 
 
 
 
 
Education
>> เรียนรู้แนวทางการ หางาน สมัครงาน ในรูปแบบที่หลากหลาย ย่อมมีโอกาส ได้งานก่อนใคร
  Posted By  : augat  meetong
  3/1/2011 2:15:26 PM
   
>> การศึกษาตลอดชีวิตกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  Posted By  : พัฒนะ  มรกตสินธุ์
  3/24/2009 8:10:17 PM
   
>> สอนผู้ใหญ่อยางไรดี??
  Posted By  : พัฒนะ  มรกตสินธุ์
  2/21/2009 7:13:35 PM
   
>> เริ่มต้น KM (Knowledge Management) แบบง่ายๆ
  Posted By  : พัฒนะ  มรกตสินธุ์
  11/25/2008 2:00:35 AM
   
 
 
 
   
 
Copyright © 2008 GTR Training and Seminar Co.,Ltd. All Rights Reserved.
99/1 3rd Fl. Langsuan Rd., Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand
Tel  : (66) 2652 1463 - 4  Fax : (66) 2652 1465  Email : info@gtr.co.th