ยินดีต้อนรับสู่ โลกแห่งความรู้ GTR :: ความสำเร็จอยู่ไม่ไกล เราพร้อมติดปีกให้คุณ    
   
Home   About   Vision   Mission   Core Network   Editor   Course   Webboard   Classified   Contact us  
General   Management   HRD   Marketing   Leadership   Leisure & Style   Finance & Accounting   Book Review   Gadget    
     
 
 
 
Member Login
   
Username :
Password :
 
Forgot Password? :Click
::Sign Up ::
 
     
 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
General
Management
HRD
Marketing
Leadership
Leisure & Style
Finance & Accounting
Book Review
Gadget
Education
 
 
 
   
 
 
 
 
 
Management
>> สำรวจงานที่คุณทำใช่งานที่คุณรัก หรือไม่
  Posted By  : augat  meetong
  6/24/2011 9:43:18 AM
   
>> พลังงานเสียง
  Posted By  : augat  meetong
  6/24/2011 9:37:22 AM
   
>> ทำงานอย่างไรจึงจะได้เลื่อนตำแหน่ง
  Posted By  : augat  meetong
  3/8/2011 9:29:28 PM
   
>> ทำไมจิงต้องวางแผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ
  Posted By  : Paveenasuda  Sriphaya
  8/6/2009 1:36:20 PM
   
>> PMI เครื่องช่วยตัดสินใจ
  Posted By  : พัฒนะ  มรกตสินธุ์
  2/27/2009 12:55:31 AM
   
>> Core...แก่น!!
  Posted By  : พัฒนะ  มรกตสินธุ์
  2/23/2009 5:59:31 PM
   
>> "General principles of management" (ทฤษฎีการจัดการของ Henri Fayol)
  Posted By  : Pakpicha  klinsook
  1/29/2009 2:09:14 PM
   
>> " วิธีการจัดการสมัยใหม่ "
  Posted By  : Pakpicha  klinsook
  1/29/2009 1:51:22 PM
   
>> หัวใจวิทยากร (Heart of Trainer)
  Posted By  : พัฒนะ  มรกตสินธุ์
  11/25/2008 2:37:56 AM
   
>> เมื่อ HR สวมบท "นักสร้างนวัตกรรม"
  Posted By  : Pakpicha  klinsook
  11/18/2008 9:09:26 AM
   
>> การบริหารจัดการพันธมิตรทางธุรกิจ
  Posted By  : ดร.เรวัตร์  ชาตรีวิศิษฏ์
  9/23/2008 12:17:17 PM
   
 
 
 
   
 
Copyright © 2008 GTR Training and Seminar Co.,Ltd. All Rights Reserved.
99/1 3rd Fl. Langsuan Rd., Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand
Tel  : (66) 2652 1463 - 4  Fax : (66) 2652 1465  Email : info@gtr.co.th