ยินดีต้อนรับสู่ โลกแห่งความรู้ GTR :: ความสำเร็จอยู่ไม่ไกล เราพร้อมติดปีกให้คุณ    
   
Home   About   Vision   Mission   Core Network   Editor   Course   Webboard   Classified   Contact us  
General   Management   HRD   Marketing   Leadership   Leisure & Style   Finance & Accounting   Book Review   Gadget    
     
 
 
 
Member Login
   
Username :
Password :
 
Forgot Password? :Click
::Sign Up ::
 
     
 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
General
Management
HRD
Marketing
Leadership
Leisure & Style
Finance & Accounting
Book Review
Gadget
Education
 
 
 
   
 
 
 
 
 
Management
>> สำรวจงานที่คุณทำใช่งานที่คุณรัก หรือไม่
  Posted By  : augat  meetong
  24/6/2554 9:43:18
   
>> พลังงานเสียง
  Posted By  : augat  meetong
  24/6/2554 9:37:22
   
>> ทำงานอย่างไรจึงจะได้เลื่อนตำแหน่ง
  Posted By  : augat  meetong
  8/3/2554 21:29:28
   
>> ทำไมจิงต้องวางแผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ
  Posted By  : Paveenasuda  Sriphaya
  6/8/2552 13:36:20
   
>> PMI เครื่องช่วยตัดสินใจ
  Posted By  : พัฒนะ  มรกตสินธุ์
  27/2/2552 0:55:31
   
>> Core...แก่น!!
  Posted By  : พัฒนะ  มรกตสินธุ์
  23/2/2552 17:59:31
   
>> "General principles of management" (ทฤษฎีการจัดการของ Henri Fayol)
  Posted By  : Pakpicha  klinsook
  29/1/2552 14:09:14
   
>> " วิธีการจัดการสมัยใหม่ "
  Posted By  : Pakpicha  klinsook
  29/1/2552 13:51:22
   
>> หัวใจวิทยากร (Heart of Trainer)
  Posted By  : พัฒนะ  มรกตสินธุ์
  25/11/2551 2:37:56
   
>> เมื่อ HR สวมบท "นักสร้างนวัตกรรม"
  Posted By  : Pakpicha  klinsook
  18/11/2551 9:09:26
   
>> การบริหารจัดการพันธมิตรทางธุรกิจ
  Posted By  : ดร.เรวัตร์  ชาตรีวิศิษฏ์
  23/9/2551 12:17:17
   
 
 
 
   
 
Copyright © 2008 GTR Training and Seminar Co.,Ltd. All Rights Reserved.
99/1 3rd Fl. Langsuan Rd., Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand
Tel  : (66) 2652 1463 - 4  Fax : (66) 2652 1465  Email : info@gtr.co.th