ยินดีต้อนรับสู่ โลกแห่งความรู้ GTR :: ความสำเร็จอยู่ไม่ไกล เราพร้อมติดปีกให้คุณ    
   
Home   About   Vision   Mission   Core Network   Editor   Course   Webboard   Classified   Contact us  
General   Management   HRD   Marketing   Leadership   Leisure & Style   Finance & Accounting   Book Review   Gadget    
     
 
 
 
Member Login
   
Username :
Password :
 
Forgot Password? :Click
::Sign Up ::
 
     
 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
General
Management
HRD
Marketing
Leadership
Leisure & Style
Finance & Accounting
Book Review
Gadget
Education
 
 
 
     
   
 
 
 
LEAN กับการพัฒนาองค์การ


ผมหายหน้าไปพอสมควร ด้วยตอนนี้กำลังเร่งงานวิชาการ
ที่กำลังเรียนอยู่ เลยไม่ได้มีโอกาสมาพูดคุยกับทุกท่านได้บ่อยนักครับ
วันนี้มาพูดถึงประเด็นร้อนยอดฮิตในบ้านเรากันบ้างครับ
โดยเฉพาะที่ทำงานของผม
กำลังให้ความสนใจกับเรื่องของ LEAN Management

หลายท่านอาจจะสงสัยว่าอะไรคือ LEAN
LEAN ในความหมายที่กำหนดขึ้นมา โดยภาพรวมหมายถึง
การกำจัดความสูญเสียในการทำงาน (Eliminate Waste)
และเพิ่มคุณค่า (Value) ในการการทำงานแทน
ซึ่งรายละเอียดมีปลีกย่อยออกไปอีกครับ

ตัวอย่างองค์การที่เห็นได้ชัดคือ
บริษัท TOYOTA ได้นำระบบแนวคิดแบบ LEAN เข้ามาใช้
ในการปรับปรุงและพัฒนาจนทำให้ยอดขายเติบโตสูงขึ้น
อีกทั้งยังเป็นการลดต้นทุนได้อีกด้วย
โดยที่ยังมีระบบการผลิตไม่ได้แตกต่างจากเดิมเท่าไร
เพียงแต่กระบวนการ (Processes) นั้นเปลี่ยนแปลงไปเท่านั้นเองครับ
จึงมีหลายๆ องค์การนำแนวความนี้มาใช้
(ท่านใดสนใจเรื่อง LEAN
ลองสืบค้นหาได้ทาง Internet หรือหนังสือครับ มีมากมายทีเดียว)

ส่วน LEAN ในความหมายของผมนั้น มีความสำคัญไม่แพ้ในความหมายเดิมเลย
เป็นความหมายที่ผู้ทำงานที่เกี่ยวข้องในองค์การจำเป็นต้องนำมาใช้ครับ
หลักของ LEAN ในความหมายของผม ได้ให้ความหมายไว้ดังนี้

1. L – Learning – การเรียนรู้
การพัฒนาองค์การได้ดีขึ้นนั้น บุคลากรจำเป็นที่จะต้องมีการเรียนรู้
และต้องเป็นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องด้วย ไม่ใช่เพียงแค่
รู้เรื่องแต่เฉพาะงานที่ทำเท่านั้น
แต่ต้องสามารถรู้เรื่องทั่วไป หรือ Background ขององค์การด้วย
หากรู้เรื่องต่างๆ ได้มากกว่าผู้อื่น
บุคคลนั้นย่อมได้เปรียบในการทำงาน เพราะจะมีความรู้หลากหลาย
เข้าใจสิ่งต่างๆ ได้ง่าย
ที่สำคัญผู้ที่รู้เรื่องแล้ว จำเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องรู้จักการถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่นด้วย
ไม่ใช่การเก็บงำความรู้นั้นไว้เพียงผู้เดียว
หรือปล่อยให้ความรู้แห้งเหี่ยวไปตามกาลเวลาของตัวเอง

2. E – Entertainment – ความบันเทิง หรรษา
การทำงานเป็นเรื่องปกติที่จะต้องมีความเครียด ความกดดัน
แต่เราก็สามารถที่จะค้นหากิจกรรมมาผ่อนคลายได้
เดี๋ยวนี้ ไม่จำเป็นต้องเป็นฝ่ายบุคคลเท่านั้น ที่คิดกิจกรรม
ใครที่มีความคิดดีๆ อยากแบ่งปันก็สามารถทำได้
แต่สิ่งที่สำคัญคือให้การทำงานเกิดความสนุกสนาน
ลดขั้นตอนความเป็นทางการออกเสียบ้าง
อย่าไปเน้นกระบวนการในการทำงาน
แต่ควรเน้นว่า จะทำอย่างไรดี?
เพื่อให้กระบวนการทำงานทุกขั้นตอน เกิดความสนุกสนาน
ไม่เครียด เพราะการทำงานที่ได้ประสิทธิผลมากที่สุด
คือการทำงานที่ออกมาจากหัวใจครับ
เหมือนทำอาหาร ที่บอกว่าจะทำอาหารให้อร่อย
ต้องใส่ใจลงไปด้วย
ทำงานก็เหมือนกัน ต้องใส่ใจในการทำงานด้วยครับ
ใส่ใจและแฝงด้วยความสนุกสนานต่อกัน
ซึ่งยังจะเป็นการทำให้เกิดความรู้สึกดีๆ ระหว่างเพื่อนร่วมงานด้วยกัน

3. A – Attitude – ทัศนคติ
ได้แก่เรื่องของมุมมองในการทำงาน หากมุมมองของเราทุกข์
งานที่เราทำก็จะเกิดทุกข์
หากมุมมองของเราสุข
เราก็จะเกิดสุขในการทำงาน
ทัศนคติที่ดี จะส่งผลดีหลายเท่าต่อการทำงานทุกประเภท
อีกทั้งยังทำให้การพูดคุยกับเพื่อนฝูง เป็นไปด้วยความรัก
ความอบอุ่น เข้าใจกัน การกระทบกระทั่งลดน้อยลง
สิ่งสำคัญคือ เราต้องรู้จักมองตัวเองก่อนมองผู้อื่น
อย่าใช้ตนเองเป็นบรรทัดฐานตัดสินคนว่าเขาดี...แย่
แต่ให้ต่างมองในส่วนดีของกันและกัน
รับรองว่าการทำงานราบรื่นไม่มีปัญหา
เมื่อเจอปัญหาอย่ามัวแต่มองหาว่าใครเป็นคนทำ??
แต่ควรระดมความคิดกันว่า...
หากเกิดเหตุการณ์แบบนี้ หรือเหตุการณ์ที่ใกล้เคียงกัน
เราจะทำอย่างไร? จะเป็นการสร้างสรรค์ทัศนคติในการคิดได้ดี


4. N – New Product – ผลิตภัณฑ์ใหม่
ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์จับต้องได้เพียงอย่างเดียว
อย่างที่เราๆ เข้าใจครับ
ผมหมายรวมถึงแนวความคิดด้วย
และเป็นแนวคิดที่พัฒนาให้เกิดเป็นนวัตกรรม (Innovation)
ให้ทันต่อการแข่งขันทางธุรกิจบนโลกใบนี้ได้
การที่องค์การจะอยู่ได้ในอนาคตนั้น
ต้องมีการพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมขึ้นให้ได้
และต้องเป็นนวัตกรรมน่านน้ำสีคราม (Blue Ocean)
เพื่อที่จะได้หากลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ ต่อไป
หากจะเน้นให้เกิดผลิตภัณฑ์จับต้องได้เพียงอย่างเดียว
ผมเกรงว่า เราจะล้าหลังลงเรื่อยๆ
เพราะตอนนี้เรื่องของการสร้างสรรค์ความแตกต่าง
มีกระแสตอบรับค่อนข้างแรง
ใครที่ไม่รู้จักการสร้างนวัตกรรมทางความคิด
จะไม่สามารถทำงานในองค์การใดๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพเลย

LEAN ในความหมายของผม ไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากเกินความสามารถ
เพียงแต่ทุกคนมีส่วนสรรค์สร้างนวัตกรรมดีๆ ให้แก่องค์การ
โดยนวัตกรรมนั้นๆ ต้องไม่เป็นการรบกวนหรือเพิ่มค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
แต่ต้องเป็นนวัตกรรมที่สามารถสร้างคุณค่าให้เป็นที่ประจักษ์ได้
ยิ่งเราสามารถประหยัด และเพิ่มคุณค่าในการทำงานได้มากเท่าไร
เราก็ยิ่งเป็นความต้องการขององค์การมากขึ้น

ยิ่งเศรษฐกิจทั่วโลก ไม่หยุดนิ่ง แต่กลับทรุดตัวลงทุกวัน
ถ้าเราไม่รีบขวนขวายใช้แนวทางเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเอง
เราจะถูกลดคุณค่าลง เพียงเพราะว่า
เรามีความสูญเสียด้านประสิทธิภาพ ทำให้องค์การสูญเสียรายได้
และผลสุดท้ายที่องค์การจะตอบแทนเราคือ การ Lay Off
ซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนไม่ต้องการ!!!

Posted By  : พัฒนะ  มรกตสินธุ์
File Under : HRD

3/31/2009 8:38:17 AM
 
 
 
 
 
แสดงความคิดเห็น (สำหรับสมาชิก)
รายละเอียด * :
รูปภาพ :
หมายเหตุ : สำหรับไฟล์ .pgj เท่านั้น
ชื่อผู้ตอบ * :
 
 
 

พัฒนะ  มรกตสินธุ์
 
>> ดับเบิ้ลเอ จ้าวแห่งไอเดีย
>> พูดไปสองไพเบี้ย นิ่ง...เสียตำลึงทอง
>> LEAN กับการพัฒนาองค์การ
>> การศึกษาตลอดชีวิตกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
>> 6 Skills ของคนทำงานในอนาคตเพื่อเป็น Knowledge Worker
>> วิกฤตทางปัญญา (Intellectual Capital Crisis)
>> อยากก้าวหน้าไหม? ต้อง... “กูซ่า” ในองค์การ
>> กำลังสำคัญขององค์การ
>> บทเพลงกับเทรนด์การตลาด 2552
>> อะไรคือพลังในการทำงาน
>> ทำไมต้องธุรกิจเล็กๆ??
>> ประหยัดพลังงานกันเถอะ
>> เก็บตก งาน Go Training Talk
>> ภาพรวมของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
>> ทำเรื่องง่ายๆ ให้กลายเป็นเรื่องเงินๆ
>> PMI เครื่องช่วยตัดสินใจ
>> Core...แก่น!!
>> สอนผู้ใหญ่อยางไรดี??
>> รับพนักงานใหม่...เพื่ออะไร
>> องค์การแห่งความสุข
>> บันทึก(ไม่)ลับ ของคนไร้กรอบ
>> พลังแห่งการถ่ายทอด
>> The BMS of Service
>> การเมือง...เรื่องฟุตบอล
>> ออกฤทธิ์แล้ว...
>> วิธีระดมมันสมอง (Brainstorming)
>> รู้จัก Pattman
>> ความสำคัญของความคิด
>> หัวใจวิทยากร (Heart of Trainer)
>> ชีวิตคุณ...คุณต้องกำหนดเอง...
>> คิดใหม่...โดนใจ...ได้สติ
>> เริ่มต้น KM (Knowledge Management) แบบง่ายๆ
>> วงการบันเทิงไทย...ขายอะไร???...
>> ความคิดนอกกรอบในองค์กร
>> การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นทรัพยากรบุคคล
>> ระเบิดพลังความคิด
   
 
Copyright © 2008 GTR Training and Seminar Co.,Ltd. All Rights Reserved.
99/1 3rd Fl. Langsuan Rd., Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand
Tel  : (66) 2652 1463 - 4  Fax : (66) 2652 1465  Email : info@gtr.co.th