ยินดีต้อนรับสู่ โลกแห่งความรู้ GTR :: ความสำเร็จอยู่ไม่ไกล เราพร้อมติดปีกให้คุณ    
   
Home   About   Vision   Mission   Core Network   Editor   Course   Webboard   Classified   Contact us  
General   Management   HRD   Marketing   Leadership   Leisure & Style   Finance & Accounting   Book Review   Gadget    
     
 
 
 
Member Login
   
Username :
Password :
 
Forgot Password? :Click
::Sign Up ::
 
     
 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
General
Management
HRD
Marketing
Leadership
Leisure & Style
Finance & Accounting
Book Review
Gadget
Education
 
 
 
     
   
 
 
 
การศึกษาตลอดชีวิตกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

การศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning) เป็นสิ่งสำคัญที่สุด
ที่จะช่วยให้มนุษย์ดำรงชีวิตในโลกใบนี้ได้

ไม่ได้กล่าวเกินจริงครับ
แต่การเรียนรู้ของมนุษย์เรานั้น เกิดอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
เพียงแต่เราไม่ได้สังเกตเท่านั้นเอง...

การเรียนรู้ตลอดชีวิตนั้นต้องขอขยายความสักหน่อย
ไม่ใช่การเรียนในห้องสี่เหลี่ยมเท่านั้น
แต่เป็นการศึกษาจากประสบการณ์ครับ
แล้วนำประสบการณ์ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ มาต่อยอดออกไป
ซึ่งเป็นไปโดยอัตโนมัติ เราไม่ได้สั่งการแต่อย่างใด
แต่เมื่อถึงช่วงเวลาวิกฤตหรือฉุกละหุก
การเรียนรู้นั้นก็จะถูกนำออกมาใช้ได้ในทันที

ในที่นี้ผมจะขอหยิบยกแนวทางของ UNESCO มาใช้
ซึ่งได้ให้ความหมายของ Lifelong Learning ไว้ว่า

1. Learning how to Learn? = เรียนอย่างไร?
มนุษย์มีการศึกษา หาความรู้อย่างไรบ้าง
ซึ่งแต่ละคนก็มีความต้องการในการเรียนรู้แตกต่างกัน
ขึ้นอยู่กับว่าจะนำความรู้ที่ได้นั้นไปใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างไรบ้าง
การเรียนรู้เพื่อการใช้ชีวิต ไม่ได้ตีกรอบเพียงในห้องเรียน
แต่หมายถึงห้องเรียนแห่งโลกกว้างใบนี้ทั้งหมดด้วย
ไม่ว่าเราจะ นั่ง นอน ยืน เดิน วิ่ง เรียนรู้ได้ทั้งสิ้น
ทุกที่สามารถศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดเวลาครับ

2. Learning how to be = เป็นมนุษย์อย่างไร?
สิ่งสำคัญคือ คือการเรียนรู้เพื่อที่จะดำรงชีวิตในโลกในนี้ครับ
ความเป็ฯมนุษย์มีความแตกต่างจากคนมากมายครับ
เพราะคน คือ คน หมุนวนไปมาไม่หยุดนิ่ง
แต่มนุษย์คือความประเสริฐ มีเหตุผล มีสติ
การเรียนรู้ความเป็นมนุษย์ ไม่ได้ยาก เพียงแค่การ
เอาใจเขามาใส่ใจเรา ก็สามารถที่จะพัฒนาความเป็นมนุษย์ได้แล้ว
จะทำอย่างไร ควรนึกถึงผู้อื่นด้วยครับ

3. Learning how to Live Together = อยู่อย่างสันติอย่างไร?
นับวันนี้โลกยิ่งวิกฤตมากขึ้นเรื่อยๆ
แม้เทคโนโลยีจะมีการพัฒนาขึ้นก็ตาม
แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าสภาพจิตใจของมนุษย์
จะพัฒนาตามเทคโนโลยี
แต่ในด้านกลับกัน กลับพัฒนาแย่ลงเรื่อยๆ
จะเห็นได้จากเหตุการณ์รุนแรง การแก่งแย่งชิงดีชิงเด่น
ใช้ตัวเองเป็นหลักใหญ่ในการดำเนินชีวิต
บังคับให้ทุกคนต้องมีความคิดเห็นเช่นเดียวกับเรา
ใครที่คิดต่าง อยู่ในโลกนี้ไม่ได้
เราเรียนรู้แต่ความมักใหญ่ใฝ่สูง โดยไม่คิดถึงความรัก
ความปรารถนาดีของเพื่อนร่วมโลกด้วยกัน
ด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
การเรียนรู้ที่สำคัญที่สุดคือ การเรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยกัน
อย่างสันติได้อย่างไร
เรามั่นใจว่า ความรักเท่านั้นครับ
ที่จะสามารถทำให้เกิดสันติกันได้
ลดอัตตาความเป็นตัวตนลงอีกคนละนิดละหน่อย
ถอยกันคนละก้าว อยู่ด้วยกันอย่างสันติแน่นอนครับ

4. Learning how to Do = จะดำรงชีพอย่างไร?
เมื่อเกิดความรัก เกิดสันติภาพขึ้นแล้ว การดำรงชีพต่อ
ไม่ใช่เรื่องที่ลำบาก เพราะแท้จริงแล้ว
มนุษย์นั้นถูกสร้างมาให้มีความรักต่อกันครับ
มีการพึ่งพาอาศัยกัน มนุษย์เป็นสัตว์สังคม
อยู่คนเดียวในโลกนี้ไม่ได้ครับ
และนั่นก็คือ แนวทางเพื่อเรียนรู้ในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

เพียง 4 ประการของ UNESCO ก็เป็นเรื่องที่ยาก
แต่ละยากยิ่งขึ้นอีกสหรับผู้ที่คิดว่า
“รู้ทุกเรื่อง” ไม่ยอมรับรู้ หรือศึกษาศาสตร์ด้านอื่นๆ เลย
ทั้งๆ ที่สิ่งที่ตนรู้มานั้น เป็นความรู้แค่เพียงเศษเสี้ยว
ไม่ได้เป็นเรื่องที่รู้ลึก รู้จริงแต่อย่างใด
เปรียบได้ว่าเป็นบุคคลประเภท “สู่รู้”
บุคคลประเภทนี้ ต่อให้มีการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต
ก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นได้
เพราะปิดกั้นที่จะรับฟังผู้อื่น
หวังเพียงอยากพูดสิ่งที่ตนรู้ให้ผู้อื่นฟังเท่านั้นครับ

การเรียนรู้ตลอดชีวิตของผมนั้นหมายถึง
การอยู่กับคำว่าไม่รู้ ให้มากกว่าคำว่ารู้ครับ

Posted By  : พัฒนะ  มรกตสินธุ์
File Under : Education

3/24/2009 8:10:17 PM
 
 
 
 
 
แสดงความคิดเห็น (สำหรับสมาชิก)
รายละเอียด * :
รูปภาพ :
หมายเหตุ : สำหรับไฟล์ .pgj เท่านั้น
ชื่อผู้ตอบ * :
 
 
 

พัฒนะ  มรกตสินธุ์
 
>> ดับเบิ้ลเอ จ้าวแห่งไอเดีย
>> พูดไปสองไพเบี้ย นิ่ง...เสียตำลึงทอง
>> LEAN กับการพัฒนาองค์การ
>> การศึกษาตลอดชีวิตกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
>> 6 Skills ของคนทำงานในอนาคตเพื่อเป็น Knowledge Worker
>> วิกฤตทางปัญญา (Intellectual Capital Crisis)
>> อยากก้าวหน้าไหม? ต้อง... “กูซ่า” ในองค์การ
>> กำลังสำคัญขององค์การ
>> บทเพลงกับเทรนด์การตลาด 2552
>> อะไรคือพลังในการทำงาน
>> ทำไมต้องธุรกิจเล็กๆ??
>> ประหยัดพลังงานกันเถอะ
>> เก็บตก งาน Go Training Talk
>> ภาพรวมของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
>> ทำเรื่องง่ายๆ ให้กลายเป็นเรื่องเงินๆ
>> PMI เครื่องช่วยตัดสินใจ
>> Core...แก่น!!
>> สอนผู้ใหญ่อยางไรดี??
>> รับพนักงานใหม่...เพื่ออะไร
>> องค์การแห่งความสุข
>> บันทึก(ไม่)ลับ ของคนไร้กรอบ
>> พลังแห่งการถ่ายทอด
>> The BMS of Service
>> การเมือง...เรื่องฟุตบอล
>> ออกฤทธิ์แล้ว...
>> วิธีระดมมันสมอง (Brainstorming)
>> รู้จัก Pattman
>> ความสำคัญของความคิด
>> หัวใจวิทยากร (Heart of Trainer)
>> ชีวิตคุณ...คุณต้องกำหนดเอง...
>> คิดใหม่...โดนใจ...ได้สติ
>> เริ่มต้น KM (Knowledge Management) แบบง่ายๆ
>> วงการบันเทิงไทย...ขายอะไร???...
>> ความคิดนอกกรอบในองค์กร
>> การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นทรัพยากรบุคคล
>> ระเบิดพลังความคิด
   
 
Copyright © 2008 GTR Training and Seminar Co.,Ltd. All Rights Reserved.
99/1 3rd Fl. Langsuan Rd., Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand
Tel  : (66) 2652 1463 - 4  Fax : (66) 2652 1465  Email : info@gtr.co.th