ยินดีต้อนรับสู่ โลกแห่งความรู้ GTR :: ความสำเร็จอยู่ไม่ไกล เราพร้อมติดปีกให้คุณ    
   
Home   About   Vision   Mission   Core Network   Editor   Course   Webboard   Classified   Contact us  
General   Management   HRD   Marketing   Leadership   Leisure & Style   Finance & Accounting   Book Review   Gadget    
     
 
 
 
Member Login
   
Username :
Password :
 
Forgot Password? :Click
::Sign Up ::
 
     
 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
General
Management
HRD
Marketing
Leadership
Leisure & Style
Finance & Accounting
Book Review
Gadget
Education
 
 
 
     
   
 
 
 
กำลังสำคัญขององค์การ

กำลังสำคัญขององค์การ

ทรัพยากรมนุษย์คือกำลังสำคัญของการพัฒนาองค์การ สังคม และประเทศชาติ
หลายๆ องค์การกำลังมีกระกระตุ้นให้บุคลากรเกิดการพัฒนางาน
เพื่อความก้าวหน้าขององค์การเอง
แต่เชื่อว่า หลายองค์การลงทุนไปมาก แล้วรู้สึกเสียดาย
เพราะเท่ากับเป็ฯการตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ
คือลงทุนใรด้านนี้ไปมากเท่าไร ก็ยังไม่เห็นผลต่อองค์การเสียที
จึงหันไปนิยมและสนับสนุนด้านการตลาดมากกว่า
ทั้งๆ ที่ค่าใช้จ่ายในด้านนี้ มีสูงกว่าด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยซ้ำ
ทำไมเป็นอย่างนั้น?

องค์การเองเคยได้สำรวจบ้างหรือไม่ครับว่า...
บุคลากรในองค์การนั้นต้องการอะไร?
หากความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์
ยังไม่ได้รับการตอบสนองอย่างถูกใจ
ไม่มีทางที่การพัฒนาองค์การหรือการพัฒนาโดยภาพรวมจะเกิดขึ้นได้

บางครั้งเององค์การยังเกาไม่ถูกที่คัน
พยายามเน้นถึงผลประโยชน์หรือรีดเอาความรู้จากบุคลากรมากจนเกินไป
หรืออาจจะละเลยในเรื่องส่วนตัว
ซึ่งบุคคลากรเองนั้น มีความต้องการ ความสามารถ
และอุดมการณ์ในการดำเนินชีวิต แตกต่างกันออกไป

และหากองค์การสามารถตอบสนองความต้องการของบุคลากรส่วนมากได้
การพัฒนาองค์การจะเกิดได้ไม่ยาก เพราะเสียงส่วนมากได้รับการตอบสนอง
จะกลายเป็ฯ Teamwork ที่ยอดเยี่ยม
บุคคลส่วนน้อยที่ไม่เห็นด้วย หรือไม่สามารถปรับตัวได้
ก็จะหนีถอยหรือลาออกเอง

การพัฒนาทัศนคติ (Attitude Development: AD)
ผมถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุด
ของการพัฒนาองค์การ (Organization Development: OD) ในภาพรวม
หรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Development: HRD)
เพราะเมื่อเป็น Teamwork ก็จะสามารถตอบสนอง Vision หรือ Mission
ขององค์การได้ไม่ยาก

ทฤษฎีและแนวความคิดต่างๆ นั้น ก็มีที่มาจากประสบการณ์ของบุคคล
และมีการนำมาเขียนสรุป เพื่อให้ผู้อื่นๆ ที่ยังไม่ทราบ
สามารถเป็ฯแนวทางในการนำไปปฏิบัติ
ไม่ใช่การงมเข็มในมหาสมุทร ดังที่ผ่านๆ มา

การที่กำลังสำคัญขององค์การ ได้รับการตอบสนองอย่างพอเพียง
ย่อมทำให้เกิดศักยภาพในการทำงานสูง (High Performance)
ซึ่งสิ่งนี้เองเป็นสิ่งที่องค์การต้องการ

การเสนอความรู้อย่างหลากหลายให้แก่ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ
เมื่อมีความพร้อม จึงไม่ใช่เรื่องที่บุคลากรจะปฏิเสธ
เพราะสิ่งที่เขาต้องการเบื้องต้น ได้รับการตอบสนองแล้ว
สิ่งที่สำคัญและเป็นพื้นฐานในการทำงานที่บุคลากรต้องการ ได้แก่

1. รายได้ (Salary or Benefit)
เหมาะสมกับความต้องการและความสามารถ
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานะทางสังคมของบุคลากรด้วย เช่น โสด แต่งงาน มีลูก
พ่อแม่ คนที่ต้องดูแล ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้ความคาดหวังต่อการทำงาน
ในองค์การมีความแตกต่างกันออกไป

2. บรรยากาศในที่ทำงาน (Atmosphere)
มีพื้นที่ทำงาน และเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างไร ความรักความผูกพันระหว่าง
ผู้บริหาร หัวหน้างาน

3. การมอบหมายอำนาจ (Empowerment) ได้รับความไว้วางใจ
ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ
มีโอกาสได้ตัดสินใจในงานที่ทำได้ชัดเจน

สิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นสิ่งที่องค์การต้องคิดพิจารณาด้วยเช่นเดียวกัน
แต่หากตัวองค์การจัดการให้แล้ว แต่ตัวบุคคลยังมีความสามารถหรือเกิดข้อเรียกร้อง
ก็จำเป็นที่จะต้อง Lay off เพราะนั่นแสดงว่า วัฒนธรรมองค์การ
ไม่สามารถตอบสนองเขาได้

หากแต่ตอบสนองได้ดี ย่อมส่งผลให้องค์การกลายเป็นองค์การแห่งปัญญา
(Intellectual Organization: IO) แน่นอนว่า อาจจะไม่เห็นผลในเร็ววัน
แต่ผลระยะยาวนั้นถือว่าคุ้มค่าเป็นอย่างยิ่ง


Posted By  : พัฒนะ  มรกตสินธุ์
File Under : HRD

3/15/2009 4:58:18 PM
 
 
 
 
 
แสดงความคิดเห็น (สำหรับสมาชิก)
รายละเอียด * :
รูปภาพ :
หมายเหตุ : สำหรับไฟล์ .pgj เท่านั้น
ชื่อผู้ตอบ * :
 
 
 

พัฒนะ  มรกตสินธุ์
 
>> ดับเบิ้ลเอ จ้าวแห่งไอเดีย
>> พูดไปสองไพเบี้ย นิ่ง...เสียตำลึงทอง
>> LEAN กับการพัฒนาองค์การ
>> การศึกษาตลอดชีวิตกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
>> 6 Skills ของคนทำงานในอนาคตเพื่อเป็น Knowledge Worker
>> วิกฤตทางปัญญา (Intellectual Capital Crisis)
>> อยากก้าวหน้าไหม? ต้อง... “กูซ่า” ในองค์การ
>> กำลังสำคัญขององค์การ
>> บทเพลงกับเทรนด์การตลาด 2552
>> อะไรคือพลังในการทำงาน
>> ทำไมต้องธุรกิจเล็กๆ??
>> ประหยัดพลังงานกันเถอะ
>> เก็บตก งาน Go Training Talk
>> ภาพรวมของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
>> ทำเรื่องง่ายๆ ให้กลายเป็นเรื่องเงินๆ
>> PMI เครื่องช่วยตัดสินใจ
>> Core...แก่น!!
>> สอนผู้ใหญ่อยางไรดี??
>> รับพนักงานใหม่...เพื่ออะไร
>> องค์การแห่งความสุข
>> บันทึก(ไม่)ลับ ของคนไร้กรอบ
>> พลังแห่งการถ่ายทอด
>> The BMS of Service
>> การเมือง...เรื่องฟุตบอล
>> ออกฤทธิ์แล้ว...
>> วิธีระดมมันสมอง (Brainstorming)
>> รู้จัก Pattman
>> ความสำคัญของความคิด
>> หัวใจวิทยากร (Heart of Trainer)
>> ชีวิตคุณ...คุณต้องกำหนดเอง...
>> คิดใหม่...โดนใจ...ได้สติ
>> เริ่มต้น KM (Knowledge Management) แบบง่ายๆ
>> วงการบันเทิงไทย...ขายอะไร???...
>> ความคิดนอกกรอบในองค์กร
>> การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นทรัพยากรบุคคล
>> ระเบิดพลังความคิด
   
 
Copyright © 2008 GTR Training and Seminar Co.,Ltd. All Rights Reserved.
99/1 3rd Fl. Langsuan Rd., Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand
Tel  : (66) 2652 1463 - 4  Fax : (66) 2652 1465  Email : info@gtr.co.th