ยินดีต้อนรับสู่ โลกแห่งความรู้ GTR :: ความสำเร็จอยู่ไม่ไกล เราพร้อมติดปีกให้คุณ    
   
Home   About   Vision   Mission   Core Network   Editor   Course   Webboard   Classified   Contact us  
General   Management   HRD   Marketing   Leadership   Leisure & Style   Finance & Accounting   Book Review   Gadget    
     
 
 
 
Member Login
   
Username :
Password :
 
Forgot Password? :Click
::Sign Up ::
 
     
 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
General
Management
HRD
Marketing
Leadership
Leisure & Style
Finance & Accounting
Book Review
Gadget
Education
 
 
 
     
   
 
 
 
ภาพรวมของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยทั่วไปจะเน้นหลักในด้านการฝึกอบรม (Training)
แต่ในปัจจุบันนี้ ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเพียงแค่การอบรมเท่านั้น
แต่ผู้ที่เป็นนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต้องปรับเปลี่ยน
การฝึกอบรม หรือ การ Training ให้กลายเป็น Learning แทน
แล้วนำการเรียนรู้ที่ได้มาพัฒนาระบบงานให้ก้าวหน้า
การพัฒนาที่สำคัญที่สุดในองค์การ คือ การเรียนรู้ (Learning)
ต้องพัฒนาให้ผู้เรียน ในที่นี้คือพนักงาน เกิดการเรียนรู้ให้มากที่สุด
และเป็นการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาหรืองานที่ควรได้รับทราบตามจริง
Put the right man on the right job นั่นเอง
การเลือกเฟ้น หาผู้ที่จะอำนวยความสะดวก (Facilitator) แก่องค์การ
จึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งครับ
ซึ่งแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น

1. Learning – การเรียนรู้ให้รู้แจ้งเห็นจริง
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องและต้องใช้งาน
อย่านำเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่มีประโยชน์มาแนะนำ
เราต้องพิจารณาจากแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ครับ
ว่าผู้ปฏิบัติงานจริงนั้น ต้องการให้เกิดการพัฒนางานของตนเอง
อย่างไรบ้าง? อะไรที่ควรรับทราบหรือควรเรียนรู้
และมีเรื่องพื้นฐานอะไรบ้างที่จะต่อยอดสู่การพัฒนางานหรือการเรียนรู้

2. Performance – สมรรถนะในการทำงาน
เป็นการยกระดับความสามารถของบุคลากร
ซึ่งก็คือ ขีดความสามารถ (Competency) นั่นเองครับ
ต้องพยายามให้พนักงานได้เกิดการพัฒนาเพิ่มศักยภาพให้มากกว่าที่เป็นอยู่
และตัวผู้เรียนรู้เอง ต้องมีความสนใจ
ใส่ใจต่อการเพิ่มสมรรถนะในการทำงานด้วยครับ

ซึ่งทั้งสองด้านนั้นถือเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสำคัญมากกว่า Training
เป็นการเปลี่ยนแปลงจาก Training เป็น
การเพิ่มพูนสมรรถนะของมนุษย์ (Human Performance Enhancement)


Posted By  : พัฒนะ  มรกตสินธุ์
File Under : HRD

3/2/2009 11:46:48 PM
 
 
 
 
 
แสดงความคิดเห็น (สำหรับสมาชิก)
รายละเอียด * :
รูปภาพ :
หมายเหตุ : สำหรับไฟล์ .pgj เท่านั้น
ชื่อผู้ตอบ * :
 
 
 

พัฒนะ  มรกตสินธุ์
 
>> ดับเบิ้ลเอ จ้าวแห่งไอเดีย
>> พูดไปสองไพเบี้ย นิ่ง...เสียตำลึงทอง
>> LEAN กับการพัฒนาองค์การ
>> การศึกษาตลอดชีวิตกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
>> 6 Skills ของคนทำงานในอนาคตเพื่อเป็น Knowledge Worker
>> วิกฤตทางปัญญา (Intellectual Capital Crisis)
>> อยากก้าวหน้าไหม? ต้อง... “กูซ่า” ในองค์การ
>> กำลังสำคัญขององค์การ
>> บทเพลงกับเทรนด์การตลาด 2552
>> อะไรคือพลังในการทำงาน
>> ทำไมต้องธุรกิจเล็กๆ??
>> ประหยัดพลังงานกันเถอะ
>> เก็บตก งาน Go Training Talk
>> ภาพรวมของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
>> ทำเรื่องง่ายๆ ให้กลายเป็นเรื่องเงินๆ
>> PMI เครื่องช่วยตัดสินใจ
>> Core...แก่น!!
>> สอนผู้ใหญ่อยางไรดี??
>> รับพนักงานใหม่...เพื่ออะไร
>> องค์การแห่งความสุข
>> บันทึก(ไม่)ลับ ของคนไร้กรอบ
>> พลังแห่งการถ่ายทอด
>> The BMS of Service
>> การเมือง...เรื่องฟุตบอล
>> ออกฤทธิ์แล้ว...
>> วิธีระดมมันสมอง (Brainstorming)
>> รู้จัก Pattman
>> ความสำคัญของความคิด
>> หัวใจวิทยากร (Heart of Trainer)
>> ชีวิตคุณ...คุณต้องกำหนดเอง...
>> คิดใหม่...โดนใจ...ได้สติ
>> เริ่มต้น KM (Knowledge Management) แบบง่ายๆ
>> วงการบันเทิงไทย...ขายอะไร???...
>> ความคิดนอกกรอบในองค์กร
>> การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นทรัพยากรบุคคล
>> ระเบิดพลังความคิด
   
 
Copyright © 2008 GTR Training and Seminar Co.,Ltd. All Rights Reserved.
99/1 3rd Fl. Langsuan Rd., Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand
Tel  : (66) 2652 1463 - 4  Fax : (66) 2652 1465  Email : info@gtr.co.th