ยินดีต้อนรับสู่ โลกแห่งความรู้ GTR :: ความสำเร็จอยู่ไม่ไกล เราพร้อมติดปีกให้คุณ    
   
Home   About   Vision   Mission   Core Network   Editor   Course   Webboard   Classified   Contact us  
General   Management   HRD   Marketing   Leadership   Leisure & Style   Finance & Accounting   Book Review   Gadget    
     
 
 
 
Member Login
   
Username :
Password :
 
Forgot Password? :Click
::Sign Up ::
 
     
 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
General
Management
HRD
Marketing
Leadership
Leisure & Style
Finance & Accounting
Book Review
Gadget
Education
 
 
 
     
   
 
 
 
สอนผู้ใหญ่อยางไรดี??

I hear and I forget
I see and I remember
I do and I understand

เป็นคำที่ใช้แนะนำได้ทั่วไปครับ...ไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าต้องใช้เฉพาะกับผู้ใหญ่เท่านั้น
เพราะการเรียนรู้ที่แท้จริง ต้องเกิดความเข้าใจเป็นเบื้องต้น
ไม่ใช่การเรียนรู้ต้องมาเฉพาะเรื่องของการบรรยายแต่เพียงอย่างเดียว...

โดยเฉพาะการเรียนรู้ของผู้ใหญ่
(คือผู้ที่อาจจะทำงานแล้วหรือผู้ที่เริ่มมีความคิดหลากหลาย)
ไม่ได้เน้นเฉพาะว่าต้องเป็นผู้ที่อายุมากเท่านั้นนะครับ
จำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนารูปแบบของการเรียนรู้ ที่แตกต่างจากเด็กๆ
ซึ่งเราสามารถจำแนกรูปแบบการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ได้ดังนี้

1. Visual Learners การเรียนรู้โดยการเห็น
2. Auditory Learners การเรียนรู้โดยการได้ยิน
3. Tactile Kinesthetic Learners การเรียนโดยการปฏิบัติ

เน้นย้ำโดยเฉพาะในเรื่องของการเรียนรูปแบบที่ต้องฝึกปฏิบัติจริง
เพราะเป็นเรื่องที่ยากที่จะให้ผู้เรียนนั่งเรียนนิ่งๆ นานๆ โดยไม่มีการปฏิบัติ
การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีโอกาสปฏิบัติ
จึงเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้เรียนให้ความสนใจอย่างต่อเนื่อง
จัดช่วงเวลา Social Network Times หรือ Time to Break
เพื่อให้ผู้เรียนรู้เกิดความสนิทสนทกันมากขึ้น

การเรียนรู้ของมนุษย์นั้น
ชอบที่จะมองเห็นเป็นภาพมากกว่าต้องมาจินตนาการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
การที่แสดงออกมาให้เห็นภาพหรือเป็นการปฏิบัติจริง
จะมีการเรียนรู้ได้ดีกว่าการบรรยาย

และการเลือกรูปแบบการเรียนรู้ของแต่ละคนก็มีความแตกต่างกันออกไป
ไม่สามารถที่จะให้ตรงตามที่ต้องการได้ทั้งหมด
บางอย่างอาจจะเหมาะสมกับบางคน และเกิดการรับรู้ที่ดีขึ้น

เพราะบทบาทในสังคม มีความรับผิดชอบแตกต่างกันออกไป
บ้างมีครอบครัว มีสังคม มีการงานอาชีพ โสด
แตกต่างกันออกไป ตามสถานภาพทางสังคม...

เราเองก็ไม่สามารถที่จะบังคับให้ผู้ใหญ่...
เกิดการเรียนรู้ได้ตามที่เราต้องการหรอกครับ
เพียงแต่ต้องทราบพื้นฐานหรือ Background ก่อน จึงจะสามารถทราบได้ว่า...
เกิดปัญหาหรือต้องใช้แนวทางในการสอนอย่างไรบ้าง...
ที่สำคัญคือ...การหลีกเลี่ยงการทำให้เสียหน้าเด็ดขาดครับ...
เพราะผู้ใหญ่ย่อมมีความเป็นตังวตนสูง...
การเรียนรู้ใหม่ๆ ก็เป็นสิ่งที่ยอมรับได้ลำบาก...
หากแต่เกิดการยอมรับแล้ว...ควรให้เกิดการยอมรับอย่างตลอดไปครับ
สร้างสรรค์ความรู้สึกว่า...การเรียนรู้หรือการสอนของเรา...
สามารถที่จะช่วยให้ตัวของเขาเกิดความเก่งขึ้น...มีหน้ามีตามากขึ้น

ซึ่งถือเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งครับ....
Posted By  : พัฒนะ  มรกตสินธุ์
File Under : Education

2/21/2009 7:13:35 PM
 
 
 
 
 
แสดงความคิดเห็น (สำหรับสมาชิก)
รายละเอียด * :
รูปภาพ :
หมายเหตุ : สำหรับไฟล์ .pgj เท่านั้น
ชื่อผู้ตอบ * :
 
 
 

พัฒนะ  มรกตสินธุ์
 
>> ดับเบิ้ลเอ จ้าวแห่งไอเดีย
>> พูดไปสองไพเบี้ย นิ่ง...เสียตำลึงทอง
>> LEAN กับการพัฒนาองค์การ
>> การศึกษาตลอดชีวิตกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
>> 6 Skills ของคนทำงานในอนาคตเพื่อเป็น Knowledge Worker
>> วิกฤตทางปัญญา (Intellectual Capital Crisis)
>> อยากก้าวหน้าไหม? ต้อง... “กูซ่า” ในองค์การ
>> กำลังสำคัญขององค์การ
>> บทเพลงกับเทรนด์การตลาด 2552
>> อะไรคือพลังในการทำงาน
>> ทำไมต้องธุรกิจเล็กๆ??
>> ประหยัดพลังงานกันเถอะ
>> เก็บตก งาน Go Training Talk
>> ภาพรวมของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
>> ทำเรื่องง่ายๆ ให้กลายเป็นเรื่องเงินๆ
>> PMI เครื่องช่วยตัดสินใจ
>> Core...แก่น!!
>> สอนผู้ใหญ่อยางไรดี??
>> รับพนักงานใหม่...เพื่ออะไร
>> องค์การแห่งความสุข
>> บันทึก(ไม่)ลับ ของคนไร้กรอบ
>> พลังแห่งการถ่ายทอด
>> The BMS of Service
>> การเมือง...เรื่องฟุตบอล
>> ออกฤทธิ์แล้ว...
>> วิธีระดมมันสมอง (Brainstorming)
>> รู้จัก Pattman
>> ความสำคัญของความคิด
>> หัวใจวิทยากร (Heart of Trainer)
>> ชีวิตคุณ...คุณต้องกำหนดเอง...
>> คิดใหม่...โดนใจ...ได้สติ
>> เริ่มต้น KM (Knowledge Management) แบบง่ายๆ
>> วงการบันเทิงไทย...ขายอะไร???...
>> ความคิดนอกกรอบในองค์กร
>> การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นทรัพยากรบุคคล
>> ระเบิดพลังความคิด
   
 
Copyright © 2008 GTR Training and Seminar Co.,Ltd. All Rights Reserved.
99/1 3rd Fl. Langsuan Rd., Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand
Tel  : (66) 2652 1463 - 4  Fax : (66) 2652 1465  Email : info@gtr.co.th