ยินดีต้อนรับสู่ โลกแห่งความรู้ GTR :: ความสำเร็จอยู่ไม่ไกล เราพร้อมติดปีกให้คุณ    
   
Home   About   Vision   Mission   Core Network   Editor   Course   Webboard   Classified   Contact us  
General   Management   HRD   Marketing   Leadership   Leisure & Style   Finance & Accounting   Book Review   Gadget    
     
 
 
 
Member Login
   
Username :
Password :
 
Forgot Password? :Click
::Sign Up ::
 
     
 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
General
Management
HRD
Marketing
Leadership
Leisure & Style
Finance & Accounting
Book Review
Gadget
Education
 
 
 
     
   
 
 
 
รับพนักงานใหม่...เพื่ออะไร

หลายๆ องค์การมีการประกาศรับสมัครพนักงานใหม่
เพื่อตอบสนองการทำงานให้เต็มประสิทธิภาพ
และเป็นการผลักดันให้องค์การเติบโตก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
คำถามสำคัญที่องค์การต้องตระหนักให้ชัดเจนคือ
รับพนักงานใหม่เพื่ออะไร?

1. เพื่อพัฒนางานที่เป็นอยู่ให้ดีขึ้น
2. เพื่อการเสริมงานในส่วนที่ขาดหายไป
3. เพื่อเป็นหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชา
4. เพื่อให้ปฏิบัติตามคำสั่งที่ต้องการของผู้บังคับบัญชา

ทั้ง 4 หัวข้อเป็นหัวข้อคร่าวๆ ที่หลายๆ องค์การต้องตระหนักให้มาก
จะได้คัดเลือกพนักงานที่จะเข้ามาทำงานได้ตรงตามความต้องการขององค์การ

หากผู้บริหารมีความคิดที่จะพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
ให้ทันกับกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยที่ตนเองไม่ต้องเหนื่อยมาก
รับฟังความคิดเห็นพนักงานและให้โอกาสในการทำงานสูง (Empowerment)
แนะนำว่าควรเลือกพนักงานที่มีคุณสมบัติในข้อที่ 1

หากผู้บริหารองค์การมีความคิดที่จะให้พนักงานมาทำงานแทนส่วนที่ขาด
หรือลาออกไปนั้น โดยงานนั้นเป็นงานประจำ (Routine)
ควรเลือกพนักงานที่มีคุณสมบัติตามข้อที่ 2

หากผู้บริหารต้องได้ความคิดใหม่ๆ หรือคนที่สามารถควบคุมและสั่งการผู้อื่นได้
มีประสิทธิภาพในการสั่งการสูง
แนะนำว่าควรเลือกพนักงานที่มีคุณสมบัติข้อที่ 3

หากองค์การนั้น ผู้บริหารหรือระดับหัวหน้า
ชอบที่จะรวบอำนาจแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเพียงผู้เดียว
ไม่รับฟังความคิดใดๆ ของพนักงาน ให้ทำอะไร ก็ทำๆ ไปเสีย...
แนะนำว่าควรเลือกพนักงานคุณสมบัติข้อที่ 4
ซึ่งพนักงานในแต่ละข้อมีขีดความสามารถแตกต่างกันออกไป
ระดับการศึกษาและความรับผิดชอบก็จะแตกต่างกันด้วย
หากองค์การเกิดความผิดพลาดแล้ว
สิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นอันดับต้นๆ คือ
การตัดสินใจรับพนักงานเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในองค์การ

สิ่งที่สำคัญที่สุด เมื่อสอบถามเกี่ยวกับทิศทางของการพัฒนาองค์การ
ล้วนได้คำตอบในแนวทางเดียวกันว่า

ต้องการพนักงานที่มีความสามารถสูง
มีความคิดสร้างสรรค์
สามารถพัฒนางานประจำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
พนักงานต้องมีความรู้สึกว่าองค์การนั้นๆ เป็นเสมือนบ้านของเขา

แต่แนวทางแห่งการปฏิบัติที่แท้จริง เป็นเหมือนที่ได้ตั้งใจหรือเป้าหมายที่คิดไว้หรือไม่?
เชื่อว่าส่วนมากต้องการพนักงานที่มีคุณสมบัติตามข้อที่ 1 มากที่สุด
แต่จะมีสักกี่องค์การที่ได้ให้อำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานของพนักงาน
ได้ตรงตามสาขาวิชาชีพจริง!!

และในบางครั้งก็จำเป็นต้องรับพนักงานที่มีคุณสมบัติทั้ง 4 ข้อ ไปพร้อมๆ กัน
ขึ้นอยู่กับงานนั้นๆ ว่าต้องการใช้พนักงานแบบไหน
ที่สำคัญที่สุด เมื่อรับเข้ามาแล้ว
โปรดใช้งานให้เหมาะสมตามหน้าที่และตำแหน่งที่พนักงานใหม่สมัครเข้ามา
อย่าใช้งานแบบจับฉ่าย...
เพราะนอกจากพนักงานจะไม่มีความสุขในการทำงานแล้ว
ยังเป็นการลดทอนศักยภาพส่วนตัวอย่างรุนแรง
รวมถึงขวัญและกำลังใจของพนักงาน ที่ควรจะต้องถนอมไว้
Put the right man on the right job.
แต่ในบางองค์การเองนั้นเข้าคติที่ว่า
Put the right man on the every job.

ซึ่งในสมัยก่อนนั้น อาจจะสามารถทำได้
แต่ในสมัยนี้ ที่การแข่งขันค่อนข้างสูง จำเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องมีพนักงานที่มีความเก่งเฉพาะทาง เข้ามาช่วยผลักดัน
ให้องค์การเกิดความก้าวหน้า
อย่าให้พนักงานในหน้าที่หนึ่ง มีการผลัดเปลี่ยนตำแหน่งความรับผิดชอบ
กับงานที่ไม่คุ้นเคยหรือไม่ถนัด
เพียงเพราะว่า
“ตอนนี่คนของเราขาด...ช่วยงานด้านนี้ไปก่อนนะ”
แล้วองค์การก็จะทราบว่า
“ขอลาออกเถอะนะ...เพราะงานที่ทำอยู่ไม่ได้ตรงกับที่สมัครเข้ามาเลย”

แล้วผู้ที่ลำบากที่สุดคือใคร?...ถ้าไม่ใช่ผู้บริหารหรือองค์การเอง...
เพราะผู้ที่ลาออกไปแล้ว...ย่อมไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ต่อองค์การ
หมั่นคิด...พิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วน...
ว่าจะรับพนักงานใหม่เข้ามาทำหน้าที่อะไร?
และแนวคิดของผู้บริหารนั้น...เปิดกว้างพอที่จะรับฟังความคิดของคนรุ่นใหม่เพียงใด??
หากยังรู้สึกว่า...เสนออะไรมาก็แล้วแต่...

“ฉันเลือกเป้าหมายอยู่ในใจแล้ว...จะฟังซิว่าโดนใจหรือไม่?...
ถึงโดนใจ ฉันก็ไม่เอา เพราะฉันเลือกของฉันไว้แล้ว”

ถ้าเลือกไว้แล้วก็นำเสนอหรือสั่งการได้ทันที...
อย่ารอให้เสียความรู้สึก...หรือเสียเวลาในการเค้นหยาดหยดความคิดเพื่อนำเสนอ...
เพราะเสนอแล้วท่านมิได้รับหรือเห็นชอบแต่ประการใด...

แนะนำว่าต้องหาพนักงานคุณสมบัติตามข้อ 4 เท่านั้น!!!
แล้วจะทราบว่า...ทำไม? องค์การพัฒนาช้าเป็นเต่า!!!

Posted By  : พัฒนะ  มรกตสินธุ์
File Under : HRD

1/30/2009 1:00:02 PM
 
 
 
 
 
แสดงความคิดเห็น (สำหรับสมาชิก)
รายละเอียด * :
รูปภาพ :
หมายเหตุ : สำหรับไฟล์ .pgj เท่านั้น
ชื่อผู้ตอบ * :
 
 
 

พัฒนะ  มรกตสินธุ์
 
>> ดับเบิ้ลเอ จ้าวแห่งไอเดีย
>> พูดไปสองไพเบี้ย นิ่ง...เสียตำลึงทอง
>> LEAN กับการพัฒนาองค์การ
>> การศึกษาตลอดชีวิตกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
>> 6 Skills ของคนทำงานในอนาคตเพื่อเป็น Knowledge Worker
>> วิกฤตทางปัญญา (Intellectual Capital Crisis)
>> อยากก้าวหน้าไหม? ต้อง... “กูซ่า” ในองค์การ
>> กำลังสำคัญขององค์การ
>> บทเพลงกับเทรนด์การตลาด 2552
>> อะไรคือพลังในการทำงาน
>> ทำไมต้องธุรกิจเล็กๆ??
>> ประหยัดพลังงานกันเถอะ
>> เก็บตก งาน Go Training Talk
>> ภาพรวมของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
>> ทำเรื่องง่ายๆ ให้กลายเป็นเรื่องเงินๆ
>> PMI เครื่องช่วยตัดสินใจ
>> Core...แก่น!!
>> สอนผู้ใหญ่อยางไรดี??
>> รับพนักงานใหม่...เพื่ออะไร
>> องค์การแห่งความสุข
>> บันทึก(ไม่)ลับ ของคนไร้กรอบ
>> พลังแห่งการถ่ายทอด
>> The BMS of Service
>> การเมือง...เรื่องฟุตบอล
>> ออกฤทธิ์แล้ว...
>> วิธีระดมมันสมอง (Brainstorming)
>> รู้จัก Pattman
>> ความสำคัญของความคิด
>> หัวใจวิทยากร (Heart of Trainer)
>> ชีวิตคุณ...คุณต้องกำหนดเอง...
>> คิดใหม่...โดนใจ...ได้สติ
>> เริ่มต้น KM (Knowledge Management) แบบง่ายๆ
>> วงการบันเทิงไทย...ขายอะไร???...
>> ความคิดนอกกรอบในองค์กร
>> การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นทรัพยากรบุคคล
>> ระเบิดพลังความคิด
   
 
Copyright © 2008 GTR Training and Seminar Co.,Ltd. All Rights Reserved.
99/1 3rd Fl. Langsuan Rd., Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand
Tel  : (66) 2652 1463 - 4  Fax : (66) 2652 1465  Email : info@gtr.co.th