ยินดีต้อนรับสู่ โลกแห่งความรู้ GTR :: ความสำเร็จอยู่ไม่ไกล เราพร้อมติดปีกให้คุณ    
   
Home   About   Vision   Mission   Core Network   Editor   Course   Webboard   Classified   Contact us  
General   Management   HRD   Marketing   Leadership   Leisure & Style   Finance & Accounting   Book Review   Gadget    
     
 
 
 
Member Login
   
Username :
Password :
 
Forgot Password? :Click
::Sign Up ::
 
     
 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
General
Management
HRD
Marketing
Leadership
Leisure & Style
Finance & Accounting
Book Review
Gadget
Education
 
 
 
     
   
 
 
 
องค์การแห่งความสุข

ความสุขในการทำงานย่อมเป็นความปรารถนาของคนทำงานในทุกระดับ
เริ่มตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ (Worker) ผู้จัดการ (Manager) และผู้บริหาร (Executive)
แต่จะทำงานอย่างไรให้เกิดความสุขอย่างแท้จริงได้...
ไม่ใช่เรื่องที่ยากจนเกินแก้หรือแก้ไขไม่ได้
หลายๆ องค์การพยายามอย่างยิ่งที่จะสรรหาวิธีการ
ในการละลายพฤติกรรมของพนักงาน
ให้มีความกลมเกลียว รวมกันเป็นหนึ่ง
แต่หลายคนก็บ่นว่ายาก
ไม่สามารถทำได้จริง...เป็นแค่เชิงจินตนาการเท่านั้น
เพราะการทำงานต้องมีความเครียด ความจริงจังเข้ามาเกี่ยวข้อง
องค์การจึงจะสำเร็จได้
สำหรับผมแล้วถือว่าเป็นความคิดที่ผิดพลาดอย่างใหญ่หลวง
การทำงานที่ถูกต้องนั้น
จำเป็นที่จะต้องให้ความสุขก่อตัวขึ้นในที่ทำงาน
ดังที่เคยกล่าวกันว่า
“ทำงานเป็นสุข...สนุกกับการทำงาน”
ยังคงใช้ได้อยู่เสมอ
ในการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพของหลายๆ หน่วยงาน
มักจะให้ความสำคัญกับความสุขของบุคลากร
แต่เมื่อถึงเวลาปฏิบัติงานจริง
มิได้ให้ความสุขที่แท้จริงในการทำงานเลย...
ตรงกันข้าม
กลับเป็นความเครียด...ความรุนแรง...ความกดดันในการทำงาน
ทำงานแบบงานใครงานมัน...เร่งทำงานเพื่อผลงานของตน...ผลงานของแผนก
ไม่ได้หวังให้เกิดเป็นผลงานขององค์การอย่างแท้จริง
เพราะเมื่อผลงานเข้าตาผู้บริหารแล้ว...ย่อมมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง
ยิ่งช่วงไหนที่โบนัสกำลังจะออกด้วยแล้ว...
ไม่ต้องพูดถึง...เร่งสปีด...แรงไม่มีตก...
แท้ที่จริงแล้ว องค์การจะเกิดความสุขได้นั้นมีแนวทางดังนี้
1.ผู้บริหาร (Executive)
ผู้บริหารต้องเปิดใจรับฟังความคิดเห็น
หรือกระจายอำนาจแก่ลูกน้องให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่
ให้โอกาสได้รับผิดชอบเนื้องานนั้นๆ โดยมีการพิจารณาเป็นเรื่องๆ
ว่าเรื่องไหนที่เหมาะสมและสมควรจะเริ่มดำเนินการก่อน
และให้โอกาสพนักงานในการแสดงฝีมืออย่างเต็มที่
บางครั้งผู้บริหารเองต้องยอมทำตัวเสแสร้งแกล้งโง่บ้าง
ดังสุภาษิตที่เรามักได้ยินบ่อยๆ ว่า
“คนฉลาดจะแสร้งโง่แต่คนโง่มักจะอวดฉลาด”
ซึ่งคำว่าผู้บริหารนั้น คือตำแหน่งหรืออำนาจที่บุคคลหนึ่งมีในกำมือ
แต่จะใช้อำนาจนั้นไปในทิศทางไหน
ขึ้นอยู่กับบุคลิกและคุณธรรม (Moral) และจริยธรรม (Ethic) ในตัวตน
อย่าหลงในอำนาจที่สามารถสั่งการได้ จนปิดหูปิดตา
ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของใคร
เพราะกลัวว่าจะเป็นการเสียหน้า เสียศักดิ์ศรี
จะกลายเป็นดูโง่ในสายตาของลูกน้อง
ซึ่งในทางตรงกันข้าม
การน้อมรับฟังลูกน้อง เท่ากับเป็นการซื้อใจในระดับหนึ่ง
ดังที่เคยมีคำกล่าวว่า
“ต้นไม้ใหญ่จะโน้มกิ่งลงมาเพื่อให้ร่มเงา”
ผู้บริหารจึงควรทำตัวให้เป็นเสมือนต้นไม้ใหญ่
ที่พร้อมจะให้ร่มเงาและความร่มเย็นแก่ผู้มาพักอาศัย
นั่นก็คือลูกน้องของเรานั่นเอง

2.หัวหน้างาน (Supervisor)
เป็นเสมือนสื่อกลางระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติการ
หัวหน้างานต้องสามารถแปลงข้อมูลจากผู้บริหาร
มาเป็นแบบปฏิบัติให้แก่ลูกน้อง
ด้วยวิธีการที่ง่ายขึ้น การเป็นหัวหน้างานนั้น
จะมีความสุขได้อย่างแท้จริง ก็ต้องจัดสรรให้ลูกน้องมีความสุขในการทำงาน
มีหัวหน้างานหลายคนที่นั่งแต่เฉพาะในห้องแอร์
ไม่เคยได้ไปสัมผัสบรรยากาศหน้างาน
ไม่เคยไปรับรู้ความวุ่นวายหรือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของลูกน้อง
และเมื่อถึงเวลาก็สั่งลูกน้องให้ทำอย่างนั้น อย่างนี้
โดยที่ไม่ได้สำรวจดูหน้างานจริง ว่าสิ่งที่กำลังจะให้ทำนั้น
สามารถทำหน้างานได้หรือไม่??
หัวหน้างาน จำเป็นที่จะต้องมีความรับผิดชอบสูง
สามารถทำงานได้แบบเดียวกับที่ลูกน้องทำอยู่
และต้องการบริหารจัดการให้ลูกน้องรักกันให้ได้
รวมทั้งยังต้องสามารถเป็นที่ปรึกษา ในยามที่ลูกน้องเกิดปัญหา
ไม่ใช่เฉพาะปัญหาเรื่องงานเท่านั้น แต่รวมถึงปัญหาเรื่องส่วนตัวด้วย
เมื่อหัวหน้าสามารถเปิดใจลูกน้องได้แล้ว
ไม่ใช่เรื่องยากที่จะมีความสุขในการทำงาน

3.ปฏิบัติการ (Worker)
เป็นผู้ที่รับข้อมูลทั้งหมด มาจัดการให้เป็นที่เรียบร้อย
ต้องรู้จักใส่ใจที่จะพัฒนางานที่อยู่เบื้องหน้า
ตั้งใจทำอย่างเต็มความสามารถที่มีอยู่
สิ่งสำคัญและต้องเป็นฐานสำหรับนักปฏิบัติการ คือ
ปฏิภาณและไหวพริบ ต้องรู้จักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้ได้ในเบื้องต้น
ก่อนที่จะขอคำปรึกษาเป็นลำดับขั้นต่อไป
อย่าท้อแท้เมื่อเวลาที่เกิดอุปสรรค หรือพบเจองานที่มากเกินไป
อย่าหวังแต่ทำเพื่อเงินหรือคิดเพียงว่า
“ทำงานไม่คุ้มเงินเดือน”
หากผู้ว่าจ้าง (เจ้านาย) คิดกลับกับเราล่ะ???
“ให้เงินเดือนไม่คุ้มทำงาน”
มีความแตกต่างกันมากไหม??...คำสองคำนี้
มีคำกล่าวของ ดร. นโปเลียน ฮิลล์ นักสร้างแรงบันดาลใจชื่อก้องโลก
ให้เราคิดอยู่เสมอว่า
“จงทำงานให้มากกว่าเงินเดือนที่ท่านจะได้รับ
แล้วท่านจะพบว่า ท่านได้เงินเดือนมากกว่าที่ท่านทำ”
นั่นคือหลักแห่งความสำเร็จเบื้องต้นของการทำงาน
บุคลากรทุกส่วน ทุกระดับ ต้องทำงานด้วยความสุข
ตราบใดที่ทำงานด้วยความสุข เห็นเรื่องเงินเป็นเรื่องรองแล้ว
รับรองได้ว่า การแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นในองค์การจะหมดไป
แต่ทั้งนี้ ก็ขึ้นอยู่กับอุดมการณ์ในการทำงานของแต่ละคนด้วย
คนที่มีครอบครัว อาจจะคิดอีกแบบ
คนที่ยังไม่มีครอบครัวก็จะคิดอีกแบบ
ส่วนคนที่มีลูก มีพ่อแม่ที่ต้องรับภาระหนัก...ก็คิดไปอีกแบบ
แต่ละช่วงอายุในการทำงาน...ย่อมมีอุดมการณ์ที่เปลี่ยนไป...
แต่อย่าให้ถึงการขาดซึ่งคุณธรรมและจริยธรรม
หากเห็นว่างานที่ทำนี้ไม่มีความสุขแล้ว...ก็พิจารณาว่าทำไมเราถึงทำงานได้ไม่มีความสุข
ก่อนจะให้คนอื่นมอบความสุขในการทำงานแก่เรา
เราเคยคิดที่จะมอบความสุขในการทำงานให้แก่เพื่อนร่วมงานบ้างหรือยัง??
ถ้ายัง...รีบๆ เสียตอนนี้ มองจิตใจกันด้วยทัศนคติที่ดี
คิดเสียว่า...ภูมิหลังแต่ละคนต้องมีปัญหา...
เขาถึงได้มาระบายในที่ทำงาน...และที่สำคัญที่สุด
อย่าคิดเล็กคิดน้อย...หรือเสี้ยมเขาให้ชนกันเลย...!!!
องค์การแห่งความสุขจะเกิดได้ยาก

Posted By  : พัฒนะ  มรกตสินธุ์
File Under : HRD

1/25/2009 12:05:57 PM
 
 
 
 
 
แสดงความคิดเห็น (สำหรับสมาชิก)
รายละเอียด * :
รูปภาพ :
หมายเหตุ : สำหรับไฟล์ .pgj เท่านั้น
ชื่อผู้ตอบ * :
 
 
 

พัฒนะ  มรกตสินธุ์
 
>> ดับเบิ้ลเอ จ้าวแห่งไอเดีย
>> พูดไปสองไพเบี้ย นิ่ง...เสียตำลึงทอง
>> LEAN กับการพัฒนาองค์การ
>> การศึกษาตลอดชีวิตกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
>> 6 Skills ของคนทำงานในอนาคตเพื่อเป็น Knowledge Worker
>> วิกฤตทางปัญญา (Intellectual Capital Crisis)
>> อยากก้าวหน้าไหม? ต้อง... “กูซ่า” ในองค์การ
>> กำลังสำคัญขององค์การ
>> บทเพลงกับเทรนด์การตลาด 2552
>> อะไรคือพลังในการทำงาน
>> ทำไมต้องธุรกิจเล็กๆ??
>> ประหยัดพลังงานกันเถอะ
>> เก็บตก งาน Go Training Talk
>> ภาพรวมของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
>> ทำเรื่องง่ายๆ ให้กลายเป็นเรื่องเงินๆ
>> PMI เครื่องช่วยตัดสินใจ
>> Core...แก่น!!
>> สอนผู้ใหญ่อยางไรดี??
>> รับพนักงานใหม่...เพื่ออะไร
>> องค์การแห่งความสุข
>> บันทึก(ไม่)ลับ ของคนไร้กรอบ
>> พลังแห่งการถ่ายทอด
>> The BMS of Service
>> การเมือง...เรื่องฟุตบอล
>> ออกฤทธิ์แล้ว...
>> วิธีระดมมันสมอง (Brainstorming)
>> รู้จัก Pattman
>> ความสำคัญของความคิด
>> หัวใจวิทยากร (Heart of Trainer)
>> ชีวิตคุณ...คุณต้องกำหนดเอง...
>> คิดใหม่...โดนใจ...ได้สติ
>> เริ่มต้น KM (Knowledge Management) แบบง่ายๆ
>> วงการบันเทิงไทย...ขายอะไร???...
>> ความคิดนอกกรอบในองค์กร
>> การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นทรัพยากรบุคคล
>> ระเบิดพลังความคิด
   
 
Copyright © 2008 GTR Training and Seminar Co.,Ltd. All Rights Reserved.
99/1 3rd Fl. Langsuan Rd., Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand
Tel  : (66) 2652 1463 - 4  Fax : (66) 2652 1465  Email : info@gtr.co.th