ยินดีต้อนรับสู่ โลกแห่งความรู้ GTR :: ความสำเร็จอยู่ไม่ไกล เราพร้อมติดปีกให้คุณ    
   
Home   About   Vision   Mission   Core Network   Editor   Course   Webboard   Classified   Contact us  
General   Management   HRD   Marketing   Leadership   Leisure & Style   Finance & Accounting   Book Review   Gadget    
     
 
 
 
Member Login
   
Username :
Password :
 
Forgot Password? :Click
::Sign Up ::
 
     
 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
General
Management
HRD
Marketing
Leadership
Leisure & Style
Finance & Accounting
Book Review
Gadget
Education
 
 
 
     
   
 
 
 
รู้จัก Pattmanชื่อ - นามสกุล นายพัฒนะ มรกตสินธุ์
ชื่อเล่น พัฒน์
วัน เดือน ปีเกิด วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม
E-mail: morakotsin@hotmail.com

ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (สันทนาการ) วท.บ. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ธุรกิจศึกษา) กศ.ม. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตำแหน่งงานปัจจุบัน
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาองค์กรและฝึกอบรม โรงพยาบาลบางกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล

การเข้าฝึกอบรม
-การพูดระบบการทูต สถาบันการพูดแบบการทูต พ.ศ. 2535
-ศิลปะการพูดต่อที่ชุมชนและการพัฒนาบุคลิกภาพ บริษัท บางกอกเพซันแนลลิตี้ ดิวิล็อปเมนท์ เทรนนิ่ง จำกัด พ.ศ. 2547
-ศิลปะการพูดในงานบริการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2550
กิจกรรมสันทนาการ / สังคม
-กิจกรรม Walk Rally “วันหยุดพาเพลิน เดินอุตลุด” และ “พาเพลินเดินเล่น เส้นทางรัก” ณ ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2543
-จัดกิจกรรมในงานนิทรรศการ “เที่ยวเมืองไทย” (ครบรอบ 40 ปี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) พ.ศ. 2543
ด้านการพูดต่อที่ชุมนุมชน
-ประกวดสุนทรพจน์ “การบวชนี้ดีนักแล”
-วิทยากรบรรยาย “ค่านิยมในสังคมไทยที่มีต่อเยาวชน”
ความชำนาญด้านการฝึกอบรม
-จัดและพัฒนากิจกรรมสันทนาการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
-ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์
-ด้านงานบริการ
-ด้านจิตวิทยาการพัฒนาตนเอง
-วิทยากรหลักสูตร “บุคลิกภาพแห่งงานบริการ”
-วิทยากรหลักสูตร “ศิลปะการพูดเบื้องต้น”
-วิทยากรหลักสูตร “พลังแห่งความสำเร็จ (Power of Success : POS)”
-วิทยากรหลักสูตร “The BMS เพื่องานบริการ”

รางวัลที่ได้รับ
-โล่มนุษยสัมพันธ์ดีเด่น สถาบันการพูดแบบการทูต
-นักเรียนดีเด่นด้านกิจกรรม โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา
-รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง กล่าวสุนทรพจน์ “การบวชนี้ดีนักแล”
-รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง กล่าวสุนทรพจน์จากสถาบันการพูดแบบการทูต

ผลงานวิจัย
-พฤติกรรมละความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อการจัดงานลีลาศในเขตกรุงเทพมหานคร (Behavior and Opinion’s Consumer Toward Ballroom Dancing Party Organizing in Bangkok Metropolis Area)

เกี่ยวกับลีลาศ
-ผู้สอนลีลาศประเภทลาตินอเมริกัน (Latin American) ระดับ Bronze One โดยได้รับการรับรองจาก ISTD (Imperial Society of teacher of dancing) พ.ศ. 2544
-ชนะเลิศ การแข่งขันลีลาศทักษะวิชาชีพ ประเภท Latin American 2 จังหวะ Rumba และ Cha Cha Cha พ.ศ. 2545
-ชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาลีลาศมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3 ประเภท Latin American Class D และ Class C พ.ศ. 2545
-รองชนะเลิศอันดับสอง การแข่งขัน Thailand – China Friendship Ballroom Dancing Competition 2003 ประเภท One Dance จังหวะ Waltz โดยสมาคมครูลีลาศแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2546
-ชนะเลิศการแข่งขันลีลาศประเภท Ballroom ในงาน Encounter of the Third Kind ประเทศฟิลิปปินส์ พ.ศ. 2548
-อบรมเชิงปฏิบัติการ ครูลีลาศประเภท Latin American และ Ballroom ระดับ Associate จาก สมาคมครูลีลาศแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550

Posted By  : พัฒนะ  มรกตสินธุ์
File Under : General

11/28/2008 5:21:18 PM
 
 
 
 
 
แสดงความคิดเห็น (สำหรับสมาชิก)
รายละเอียด * :
รูปภาพ :
หมายเหตุ : สำหรับไฟล์ .pgj เท่านั้น
ชื่อผู้ตอบ * :
 
 
 

พัฒนะ  มรกตสินธุ์
 
>> ดับเบิ้ลเอ จ้าวแห่งไอเดีย
>> พูดไปสองไพเบี้ย นิ่ง...เสียตำลึงทอง
>> LEAN กับการพัฒนาองค์การ
>> การศึกษาตลอดชีวิตกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
>> 6 Skills ของคนทำงานในอนาคตเพื่อเป็น Knowledge Worker
>> วิกฤตทางปัญญา (Intellectual Capital Crisis)
>> อยากก้าวหน้าไหม? ต้อง... “กูซ่า” ในองค์การ
>> กำลังสำคัญขององค์การ
>> บทเพลงกับเทรนด์การตลาด 2552
>> อะไรคือพลังในการทำงาน
>> ทำไมต้องธุรกิจเล็กๆ??
>> ประหยัดพลังงานกันเถอะ
>> เก็บตก งาน Go Training Talk
>> ภาพรวมของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
>> ทำเรื่องง่ายๆ ให้กลายเป็นเรื่องเงินๆ
>> PMI เครื่องช่วยตัดสินใจ
>> Core...แก่น!!
>> สอนผู้ใหญ่อยางไรดี??
>> รับพนักงานใหม่...เพื่ออะไร
>> องค์การแห่งความสุข
>> บันทึก(ไม่)ลับ ของคนไร้กรอบ
>> พลังแห่งการถ่ายทอด
>> The BMS of Service
>> การเมือง...เรื่องฟุตบอล
>> ออกฤทธิ์แล้ว...
>> วิธีระดมมันสมอง (Brainstorming)
>> รู้จัก Pattman
>> ความสำคัญของความคิด
>> หัวใจวิทยากร (Heart of Trainer)
>> ชีวิตคุณ...คุณต้องกำหนดเอง...
>> คิดใหม่...โดนใจ...ได้สติ
>> เริ่มต้น KM (Knowledge Management) แบบง่ายๆ
>> วงการบันเทิงไทย...ขายอะไร???...
>> ความคิดนอกกรอบในองค์กร
>> การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นทรัพยากรบุคคล
>> ระเบิดพลังความคิด
   
 
Copyright © 2008 GTR Training and Seminar Co.,Ltd. All Rights Reserved.
99/1 3rd Fl. Langsuan Rd., Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand
Tel  : (66) 2652 1463 - 4  Fax : (66) 2652 1465  Email : info@gtr.co.th