ยินดีต้อนรับสู่ โลกแห่งความรู้ GTR :: ความสำเร็จอยู่ไม่ไกล เราพร้อมติดปีกให้คุณ    
   
Home   About   Vision   Mission   Core Network   Editor   Course   Webboard   Classified   Contact us  
General   Management   HRD   Marketing   Leadership   Leisure & Style   Finance & Accounting   Book Review   Gadget    
     
 
 
 
Member Login
   
Username :
Password :
 
Forgot Password? :Click
::Sign Up ::
 
     
 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
General
Management
HRD
Marketing
Leadership
Leisure & Style
Finance & Accounting
Book Review
Gadget
Education
 
 
 
     
   
 
 
 
ขอต้อนรับสู่ Web GTR
เวทีความคิดสำหรับคนทำงาน
ขอต้อนรับสู่ Web GTR ครับ
GTR เป็นเว็ปน้องใหม่ มีเจตารมณ์ที่จะให้เป็นแหล่งความรู้สำหรับคนทำงาน และเป็นเวทีที่จะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทักษะการทำงาน การบริหารทั่วไป การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การขาย การสัมมนาฝึกอบรม การเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ และทักษะวิชาเฉพาะต่างๆ ฯลฯ
ทีมงาน GTR ประกอบด้วยเครือข่ายนักวิชาการคุณภาพ พร้อมที่จะเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้กับสมาชิกทุกคน
GTR เปิดกว้างสำหรับผู้สนใจทุกเพศ ทุกวัย และทุกสาขาอาชีพ
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความตั้งใจนั้น จะให้เป็นเวทีเฉพาะเรื่อง ทางกองบรรณาธิการจึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะลบหรือตัดขัอความ ข้อคิดเห็นที่ไม่ตรงกับแนวทางของเว็ป ไม่ว่าจะเป็นการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ การละเมิดสิทธิเสรีภาพ การเมือง หรือข้อความที่ล่อแหลม หยาบคาย หมิ่นเหม่ต่อศีลธรรมจรรยาอันดี
ขอเชิญเป็นสมาชิก GTR และมาเรียนรู้เรื่องต่างๆร่วมกันครับ!!

Posted By  : GTR  Editor
File Under : General

6/27/2008 2:55:41 PM
 
 
 
 
 
ความคิดเห็นที่ 1
ขอเชิญเข้ามาร่วมให้กำลังใจเว็ปน้องใหม่กันหน่อยค่ะ
โดย :: Liesure Editor
IP    :: 58.8.14.211
8/23/2008 9:59:11 AM
 
 
 
 
 
แสดงความคิดเห็น (สำหรับสมาชิก)
รายละเอียด * :
รูปภาพ :
หมายเหตุ : สำหรับไฟล์ .pgj เท่านั้น
ชื่อผู้ตอบ * :
 
 
 

GTR  Editor
suranandv@msn.com
 
>> ร้านอาหารประพักตร์
>> ขอต้อนรับสู่ Web GTR
   
 
Copyright © 2008 GTR Training and Seminar Co.,Ltd. All Rights Reserved.
99/1 3rd Fl. Langsuan Rd., Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand
Tel  : (66) 2652 1463 - 4  Fax : (66) 2652 1465  Email : info@gtr.co.th